Yu Takahashi – 「蓋」(@takahashiyu)


Japan | 2012

Advertisements